Hiển thị 1–100 của 130 kết quả

Thiết bị công nghiệp là thiết bị được sử dụng trong các cơ sở sản xuất để tạo ra hàng hóa và dịch vụ. Chúng bao gồm nhiều loại khác nhau, từ các thiết bị đơn giản như công cụ cầm tay đến các thiết bị phức tạp như máy móc tự động.

Thiết bị công nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Chúng giúp các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa với chi phí thấp và hiệu quả cao. Thiết bị công nghiệp cũng giúp tạo ra việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

  • Một số loại thiết bị công nghiệp phổ biến bao gồm:
    • Máy móc: Máy móc là thiết bị cơ khí được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Chúng bao gồm máy phay, máy tiện, máy uốn và máy ép.
      Thiết bị kiểm soát: Thiết bị kiểm soát được sử dụng để giám sát và điều chỉnh hoạt động của máy móc và thiết bị. Chúng bao gồm PLC, cảm biến và bộ truyền động.
    • Thiết bị an toàn: Thiết bị an toàn được sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi thương tích. Chúng bao gồm lưới an toàn, thiết bị bảo vệ mắt và thiết bị chống cháy.

Thiết bị công nghiệp là một phần quan trọng của nền kinh tế hiện đại. Chúng giúp các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và dịch vụ với chi phí thấp và hiệu quả cao.

-10%
36,000
Mua Nhanh
-10%
1,044,000
Mua Nhanh
-10%
2,952,000
Mua Nhanh
-10%
5,310,000
Mua Nhanh
-10%
1,908,000
Mua Nhanh
-10%
459,000
Mua Nhanh
-10%
3,150,000
Mua Nhanh
-10%
86,400
Mua Nhanh
-10%
180,000
Mua Nhanh
-10%
810,000
Mua Nhanh
-10%
315,000
Mua Nhanh
-3%
29,000
Mua Nhanh
-10%
243,000
Mua Nhanh
-10%
27,000
Mua Nhanh
-10%
120,600
Mua Nhanh
-10%
648,000
Mua Nhanh
-10%
9,900
Mua Nhanh
-10%
540,000
Mua Nhanh
-10%
1,818,000
Mua Nhanh
-10%
97,200
Mua Nhanh
-10%
529,200
Mua Nhanh
-10%
432,000
Mua Nhanh
-10%
2,250,000
Mua Nhanh
-10%
79,200
Mua Nhanh
-10%
52,200
Mua Nhanh
-10%
243,000
Mua Nhanh
-10%
106,200
Mua Nhanh
-10%
13,500
Mua Nhanh
-10%
153,000
Mua Nhanh